dw

more   

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาล ประจำปี 2563

more   

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี 2563

more   

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคม และกรรมการ ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561

more   

อ่านเพิ่มเติม  

สารจากนายกสมาคม

สวัสดีพี่ๆน้องๆสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้พี่น้องชาวใต้ และพี่น้องพยาบาลผดุงครรภ์ภาคใต้ทุกท่านที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมีกำลังใจก้าวพ้นความยากลำบากในครั้งนี้โดยเร็ว ขอสวัสดีท่านพี่น้องสมาชิกในวันต้นปีใหม่ด้วยพรความสุขสวัสดี สมชื่นแจ่มใสใจเบิกบาน กิจการงานราบรื่นยืนยงมั่นคงและมีโชคดีตลอดไป ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ดิฉันรู้สึกยินดียิ่งที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่สมาคมได้มีการปรับปรุงและพัฒนา Websiteใหม่ของสมาคมฯให้เป็นระบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อให้สมาชิกและศิษย์เก่าได้เข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ และท่านสมาชิกและศิษย์เก่าสามารถใช้ Websiteในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆของรุ่นของท่าน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการขยายกิจกรรมต่างๆที่จะเอื้อให้พี่ๆน้องๆสมาชิกและศิษย์เก่าได้มีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม