สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคม และกรรมการ ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561

11 มกราคม 2562
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคม และกรรมการ ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561 "เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช." จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีศิษย์เก่าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุุ่นในการต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้ว มช.