dw

27 พฤษภาคม 2566

more


ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการพยาบาล ประจำปี 2563

1 กันยายน 2563

more


ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี 2563

1 กันยายน 2563

more


สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคม และกรรมการ ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561

11 มกราคม 2562

more


ผศ.ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คณะกรรมการ และ ศิษย์เก่า ร่วมงาน CMU Re-Union ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

10 กันยายน 2561

more


ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" วันที่ 8-9 ก.พ. 2562 และ พบปะสังสรรค์งาน "คืนสู่เหย้าบ้านสีแสด" วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 18.00 น.

24 ตุลาคม 2561

more


NURSE CMU RUN : RUN & FUN TOGETHER 2018

4 กันยายน 2561

more


พิธีมอบทุนการศึกษานักศึกษาพยาบาล ปีการศึกษา 2559

3 กันยายน 2561

more


สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่

3 กันยายน 2561

more


สมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาล นานาชาติ ที่ประสบเหตุอัคคีภัย

3 กันยายน 2561

more1
2
>>