สวัสดีพี่ๆน้องๆสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน

คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้พี่น้องชาวใต้ และพี่น้องพยาบาลผดุงครรภ์ภาคใต้ทุกท่านที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมีกำลังใจก้าวพ้นความยากลำบากในครั้งนี้โดยเร็ว

ขอสวัสดีท่านพี่น้องสมาชิกในวันต้นปีใหม่ด้วยพรความสุขสวัสดี สมชื่นแจ่มใสใจเบิกบาน กิจการงานราบรื่นยืนยงมั่นคงและมีโชคดีตลอดไป ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ดิฉันรู้สึกยินดียิ่งที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่สมาคมได้มีการปรับปรุงและพัฒนา Websiteใหม่ของสมาคมฯให้เป็นระบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อให้สมาชิกและศิษย์เก่าได้เข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ และท่านสมาชิกและศิษย์เก่าสามารถใช้ Websiteในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆของรุ่นของท่าน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการขยายกิจกรรมต่างๆที่จะเอื้อให้พี่ๆน้องๆสมาชิกและศิษย์เก่าได้มีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้น นอกจากนี้สมาคมฯยังกำลังพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิกสมคมฯขึ้น เพื่อการสืบค้นและสื่อสารกับสมาชิกศิษย์เก่ารุ่นต่างๆได้อย่างรวดเร็วขึ้น และคาดว่าระบบข้อมูลสมาชิกจะสามารถใช้ได้เร็วๆนี้ โดยเฉพาะเรื่องการสมัครและการลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบออนไลน์

ผ่านไปแล้วอีก 1 ปี คณะกรรมการสมาคมฯได้ดำเนินงานตามภารกิจและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ตลอดปี พ.ศ. 2559 จึงขอเรียนให้พี่น้องสมาชิกได้ทราบพอสังเขปดังนี้

• สมาคมฯได้เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่ จำนวน 257 คน และผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจำนวน 90 คนและได้ต้อนรับการเข้าสู่การเป็นสมาชิกใหม่ของสมาคมฯด้วยความยินดียิ่ง พร้อมกับได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีจากสมาคมฯ คณะกรรมการสามคมฯขอแสดงความยินดีและอวยพรและเป็นกำลังใจให้สมาชิกใหม่ทุกท่าน มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานและการประกอบอาชีพในที่ทำงานใหม่ของน้องๆทุกคน

• สมาคมฯได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท สำหรับปีนี้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาได้แก่ นางสาวศศิวิมล แดนชมพู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวพัชราภรณ์ ภิญโญ นักศึกษาชั้นปี 3

• สมาคมฯได้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ในวาระสำคัญๆหลายกิจกรรม อาทิ งานรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส งานมอบหมวกและเข็ม งานไหว้ครู และงานปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น

• สมาคมฯได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านผู้อายุและทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยอาโอโมริ กักคูอิน ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2559 ได้รับการต้อนรับและจัดกิจกรรมดูงานและ กิจกรรม Farm stay เพื่อศึกษาวิถีชีวิตผู้สูงอายุในครอบครัวญี่ปุ่นและกิจกรรมทัศนศึกษาเป็นที่สนใจและพอใจอย่างยิ่ง มีคณะกรรมการ สมาชิก ศิษย์เก่า ผู้ติดตาม และเพื่อนสมาชิกในโครงการฯนี้รวม 21 คน

ท้ายที่สุดนี้คณะกรรมการสมาคมฯ กำลังดำเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่สำหรับปี พ.ศ.2560-2561 ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นกรรมการสามคมฯ ตามวันเวลาและรายละเอียดที่ทางสมาคมฯจะเผยแพร่ให้ท่านสมาชิกทราบต่อไป