ก.พ.

08

งาน “คืนสู่เหย้าก้าวสู่ปีที่ 60 การศึกษาพยาบาล มช.”

2019-02-08    ณ ห้องบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

เวลา 18.00 – 22.00 น.

ธ.ค.

16

Nurse CMU Run 2018: Run & Fun Together

2018-12-16    ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่