ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี 2563

1 กันยายน 2563
ประกาศสมาคมศิษย์เก่า พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพ ประจำปี 2563 เอกสารดังแนบ
Link ที่เกี่ยวข้อง  : https://drive.google.com/file/d/1zd8tAinEO-8X-DfF-ItQt57r3scOwoIl/view?usp=sharing 2. ประกาศสมาคมศิษย์เก