ชื่อบัญชี ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 5662-05338-9

ธนาคารไทยพาณิชย์ มหาชน จำกัด สาขา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่