สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคม และกรรมการ ได้ร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย ประจำปีการศึกษา 2561

more   

ผศ.ดร. ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มช. คณะกรรมการ และ ศิษย์เก่า ร่วมงาน CMU Re-Union ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

more   

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" วันที่ 8-9 ก.พ. 2562 และ พบปะสังสรรค์งาน "คืนสู่เหย้าบ้านสีแสด" วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 18.00 น.

more   

NURSE CMU RUN : RUN & FUN TOGETHER 2018

more   

อ่านเพิ่มเติม  

สารจากนายกสมาคม

สวัสดีพี่ๆน้องๆสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้พี่น้องชาวใต้ และพี่น้องพยาบาลผดุงครรภ์ภาคใต้ทุกท่านที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านมีกำลังใจก้าวพ้นความยากลำบากในครั้งนี้โดยเร็ว ขอสวัสดีท่านพี่น้องสมาชิกในวันต้นปีใหม่ด้วยพรความสุขสวัสดี สมชื่นแจ่มใสใจเบิกบาน กิจการงานราบรื่นยืนยงมั่นคงและมีโชคดีตลอดไป ในนามของคณะกรรมการสมาคมฯ ดิฉันรู้สึกยินดียิ่งที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่สมาคมได้มีการปรับปรุงและพัฒนา Websiteใหม่ของสมาคมฯให้เป็นระบบที่ทันสมัยขึ้น เพื่อให้สมาชิกและศิษย์เก่าได้เข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ และท่านสมาชิกและศิษย์เก่าสามารถใช้ Websiteในการแจ้งข่าวสารกิจกรรมต่างๆของรุ่นของท่าน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะการขยายกิจกรรมต่างๆที่จะเอื้อให้พี่ๆน้องๆสมาชิกและศิษย์เก่าได้มีกิจกรรมร่วมกันเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม